Välkommen som Delaktig!
Om du vill bli delaktig i EVA-Kooperativet.

Kan du bli medlem i EVA-Kooperativet.

Kan du bli deltagare i EVA-Kooperativet.

Medlem

Ansökan om medlemskap i EVA-Kooperativet

Som medlem får du ta del av erbjudanden och aktiviteter.
Du har exempelvis 10% rabatt på alla våra tjänster som medlem.

Förfrågan att bli medlem sker via e-post eller telefon.

Kostnad medlemmar: 100 kronor per år.

Medlemsavgiften sätts in på Plusgiro 516581-6

Märk talongen: EVA-Kooperativet

Fyll i:
ditt namn
din adress
din postadress

Kontakter sker med fördel via e-post.

Deltagare

EVA-Kooperativet erbjuder


Sysselsättningsplatser via Arbetsförmedlingen
inom Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfasen.
Frågor och svar om sysselsättningsfasenRehabiliteringsplatser via
Arbetsförmedlingens projekt RESA.
Möjlighet till sysselsättningsplats inom RESAKommunala platser som tillsätts via Vuxam
(Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden).